اخبار - آرشیو

سخنرانی دکتر محمدرضا آزاده‌فر با عنوان "توسعه پایدار شهر و روستا با گردشگری رویداد"

سخنرانی دکتر محمدرضا آزاده‌فر با عنوان "توسعه پایدار شهر و روستا با گردشگری رویداد"

دکتر محمدرضا آزاده‌فر، استاد گروه موسیقی‌شناسی دانشگاه هنر با موضوع "توسعه پایدار شهر و روستا با گردشگری رویداد - گردشگری موسیقی در چهار اقلیم ایران" در دانشکده معماری و شهرسازی به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

ادامه مطلب