چشم انداز و اهداف معاونت پژوهش و فناوری

تعداد بازدید:۴۳۱

-  اداره و نظارت برحسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه­ها و بانک­های اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، قوانین و آیین نامه های مربوطه

- برنامه­ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی و بین المللی

- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور

- توسعه تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور

- کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهش و تحقیقاتی

- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه

-ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی

-  همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس­های علمی و اجرای کلیه

امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر سازمان­ها

-  همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای موسسات غیردانشگاهی

-  برنامه­ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرص­ های مطالعاتی داخل و خارج از کشور اعم از مراکز علمی

پژوهشی

- تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و

بلند مدت

- ارتقای کمی و کیفی پژوهش و نهادینه کردن آن در دانشگاه

 -ارائه و بهبود خدمات علمی و تخصصی دانشگاه به جامعه