اخبار

برگزاری نشست تخصصی کاربرد رنگ نور و موسیقی در ارتقا کیفیت فضاهای شهری به زمان دیگری موکول شد
سازمان زیباسازی شهر تهران با همکاری دانشگاه هنر برگزار می‌کند

برگزاری نشست تخصصی کاربرد رنگ نور و موسیقی در ارتقا کیفیت فضاهای شهری به زمان دیگری موکول شد

نشست تخصصی کاربرد رنگ، نور و موسیقی در ارتقا کیفی فضاهای شهری را که برای ۲۵ دی‌ماه در تالار فارابی پردیس ولیعصر دانشگاه هنر برنامه‌ریزی شده بود، به زمان دیگری موکول گردید.

ادامه مطلب